Pusat ANIS

Senarai Program

Pusat Sokongan ini menyediakan perkhidmatan merangkumi Program Intervensi Awal atau ‘Early Intervention Program (EIP)’ kepada Anak Istimewa Selangor dan Program Saringan Awal Anak Istimewa Selangor.