Independent Living Support Centre (ILSC)

Senarai Program

Satu program yang dilaksanakan di bawah Jabatan ANIS bermula September 2022. Program ini dicetuskan sebagai satu inisiatif dalam menyediakan peluang pembelajaran dan pekerjaan kepada belia OKU berusia 17 hingga 25 tahun. Di bawah program ILSC, terdapat 2 program utama yang dikendalikan bersesuaian dengan keperluan semasa belia OKU