Didik ANIS

MAKLUMAN

Permohonan DIDIK ANIS Telah Dibuka

Tarikh Pendaftaran Bermula Dari 18 Hingga 31 Oktober 2022

Program Bantuan Didik Anak Istimewa Selangor (ANIS) telah dilaksanakan bermula pada tahun 2017.

Bantuan Didik ANIS ini terbuka kepada semua Institusi Pendidikan Anak Istimewa dan Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) berdaftar yang menjalankan Early Intervention Program (EIP) atau Program Intervensi Awal untuk kanak-kanak berkeperluan khas di Selangor sahaja. Peruntukan Bantuan Didik ANIS ini diberikan secara one-off kepada pemohon.

Permohonan bantuan Didik ANIS dibuat oleh pemohon dengan mengisi dan menghantar borang permohonan beserta dokumen sokongan di laman web ANIS

Objektif Utama Didik ANIS adalah:

 1. Membantu Institusi Pendidikan Anak Istimewa yang menjalankan Early Intervention Programme (EIP) di negeri Selangor.
 2. Memberi peluang pada Institusi Pendidikan Anak Istimewa agar dapat menaiktaraf keperluan di pusat tersebut
 3. Membantu anak istimewa di Selangor untuk menerima Early Intervention Programme (EIP) dengan lebih berkesan dan sistematik.

 1. Terbuka kepada semua Institusi Pendidikan Anak Istimewa berdaftar yang menjalankan Early Intervention Program (EIP) untuk kanak-kanak berkeperluan khas di Selangor sahaja.
 2. Melengkapkan permohonan dan melampirkan dokumen sokongan.
 1. Borang Profil lengkap Institusi Pendidikan Anak Istimewa (borang yang diisi di website)
 2. Salinan sijil pendaftaran pertubuhan/sijil pendaftaran dengan undang-undang tubuh yang disahkan oleh Pendaftar Pertubuhan/ Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 3. Senarai nama dan sijil petugas Institusi.
 4. Senarai nama pelatih/kanak-kanak beserta umur, nombor kad pengenalan dan jenis kecacatan/kurang upaya/permasalahan.
 1. Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian di laman sesawang
  www.anisselangor.com/didikanis
 2. Pemohon diminta untuk muat turun borang yang diisi di website dan lampirkan bersama dokumen sokongan seperti yang dinyatakan
 3. Penghantaran dokumen yang tidak lengkap akan menyebabkan permohonan tidak akan diproses.
 4. Borang permohonan dan dokumen boleh dihantar secara fizikal di alamat berikut:

  Pusat ANIS, East Entrance, Lot G26-28 ,
  Tingkat G Bangunan IDCC,
  Jalan Pahat L 15/L, Seksyen 15,
  40200 Shah Alam, Selangor

Pembayaran akan dibuat terus ke akaun agensi yang memohon

Modus Operandi Permohonan Bantuan ANIS

 1. Soalan: Pusat EIP/Institusi/Badan Kebajikan saya pernah menerima bantuan ini. Adakah masih layak untuk memohon bantuan ini lagi pada tahun ini?

  Jawapan: Boleh. Permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat adalah layak untuk memohon.

 2. Soalan: Pusat EIP/Institusi/Badan Kebajikan kami beralamat di Kuala Lumpur. Walaubagaimanapun majoriti daripada pelajar kami beralamat di Selangor. Adakah kami layak untuk memohon bantuan ini?

  Jawapan: Tidak boleh. Hanya Pusat EIP/Institusi/Badan Kebajikan berdaftar dan beralamt di negeri Selangor sahaja yang layal memohon bantuan ini.

 3. Soalan:Dimanakah saya boleh memohon bantuan ini?

  Jawapan:Permohonan hanya boleh dibuat secara atas talian sahaja DISINI Adalah diingatkan selepas permohonan dibuat, borang permohonan hendaklah dihantar bersama dokumen yang diperlukan dalam tempoh ke Pusat ANIS, IDCC Shah Alam. Tiada penghantaran dokumen secara emel dilaksanakan. Dokumen yang tidak lengkap akan menyebabkan permohonan bantuan tidak akan diproses.

 4. Soalan: Adakah permohonan saya akan diproses sekiranya dokumen yang saya lampirkan tidak lengkap

  Jawapan: TIDAK. Kerana semua pemohonan tanpa melampirkan dokumen yang mencukupi akan ditolak.

Semak / Hantar Permohonan