PROGRAM PERSEDIAAN ALAM PERKERJAAN

MAKLUMAN

Permohonan Program Persediaan Alam Pekerjaan ANIS telah dibuka!

Objektif Utama adalah:

 1. Menyediakan kesinambungan Program – Program Kemahiran untuk Belia OKU
 2. Meningkatkan peluang kepada belia OKU untuk menyambung pelajaran di peringkat Sijil Kemahiran Malaysia
 3. Memahami kebolehan dan kemahiran bekerja mereka supaya sokongan yang berpatutan akan diberi
 4. Memudahkan peserta memilh kursus dan kerjaya mengikut minat mereka

Rumah Amal Cheshire

 1. Kursus Jahitan mengendalikan selama 4 bulan. Kursus Teori selama 3 bulan dan Latihan Industri sebulan.
 2. Kursus Bakeri mengendalikan selama 3 bulan. Kursus Teori selama 2 bulan manakala Latihan Industri sebulan.

Infinite Minds Academy

 1. Pengurusan Pejabat
 2. Teknologi Digital
 3. Kecerdasan Buatan (Artifical Intelligence)

 1. Ibubapa perlu mendaftar dan mengisi borang di laman web https://www.anisselangor.com/sediakerja dan melengkapkan dokumen yang diperlukan
 2. Para Peserta yang layak akan menerima panggilan daripada pihak Jabatan ANIS dan hadir pada hari temuduga bersama ibu bapa
 3. Setiap peserta akan menjalani sesi temuduga dan sesi orientasi selama seminggu. Setiap sesi peserta akan diatur oleh pihak Jabatan ANIS
 4. Setelah peserta berjaya di sesi orientasi, peserta akan menyambung kursus kemahiran selama 3 bulan atau 4 bulan mengikut kursus yang dipilih
 5. Pihak Jabatan ANIS akan mencari pekerjaan kepada peserta yang telah menghabiskan pelajaran
 1. Warganegara Malaysia; DAN
 2. Terbuka kepada semua Anak – Anak Istimewa di Negeri Selangor bagi Kategori Kurang Upaya Pembelajaran.
 3. Ibu/ Bapa/ Penjaga salah seorang mesti PENGUNDI SELANGOR.
 4. Ibu/ Bapa/Penjaga yang mempunyai anak OKU berumur 17 tahun hingga 22 tahun sahaja.
 5. Ibu/Bapa/ Penjaga lahir di luar Negeri Selangor dan sedang menetap di Selangor minimum 10 tahun (perlu mendapatkan Cop Pengesahan Mastautin daripada pengesah yang dibenarkan)
 6. Anak (OKU) mempuyai Kad OKU yang dikeluarkan oleh JKM; ATAU
 7. Surat Pengesahan Doktor (Jika tiada Kad OKU);
 8. Melengkapkan Permohonan dan melampirkan dokumen sokongan.
*Nota: Sekiranya penjaga merupakan ibubapa angkat maka pengangkatan hendaklah sah dan berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan (JPN dan Akta Pengangkatan 1973)
 1. Bagi ibubapa/penjaga yang bukan kelahiran Negeri Selangor perlu mendapatkan Cop Pengesahan Taraf Mastautin daripada Pegawai Pengesah di kawasan tempat tinggal pemohon
 2. Senarai Jawatan Pegawai Pengesah yang dibenarkan adalah seperti berikut:
  1. Ahli Parlimen / Senator
  2. ADUN / Pengerusi JK Penyelaras DUN
  3. Penghulu / Ketua Kampung
  4. Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan
  5. Pengerusi Taman Perumahan / Ketua Blok
  6. Masjid / Pengerusi Surau / Ketua Tokong / Ketua Kuil / Ketua Gereja / Ketua Komuniti
 3. Sekiranya ibubapa/penjaga mempunyai anak OKU lebih daripada seorang, maka permohonan hendaklah dibuat secara berasingan
 1. Salinan Kad Pengenalan pemohon
 2. Salinan Kad Pengenalan pasangan
 3. Salinan Kad Pengenalan Anak
 4. Salinan Kad OKU anak (jika ada)
 5. Salinan slip Semakan Daftar Pemilih SPR didapatkan di www.pengundi.spr.gov.my
 1. Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian di laman sesawang https://www.anisselangor.com/sediakerja
 2. Pihak ANIS akan menghubungi peserta untuk menghadiri ke program.
Klik Disini Untuk Memohon